Sex argument till varför företag ska investera i laddboxar

För företag är en investering i laddboxar för elbilar en framtidsinvestering som gynnar verksamhetens gröna omställning, sänker tröskeln för medarbetare att investera i elbilar, ökar servicenivån gentemot besökare och dessutom stärker företagets attraktivitet.

Här delar Thomas Poturaj, Partner Account Manager på Waybler, med sig av sex argument till varför laddboxar är en långsiktigt smart investering för företag.

Ge företagets hållbarhetsarbete en rejäl skjuts. Transporter med bensin- och dieseldrivna fordon genererar Co2-utsläpp som har negativ inverkan på vår miljö. Att övergå till en eldriven tjänstebilsflotta och i samband med det investera i laddstationer har stor påverkan på företagets klimatpåverkan och hållbarhetsarbete. Att köra eldrivet är också ekonomiskt fördelaktigt.

Elbilsladdning höjer värdet på fastigheten och stärker företagets attraktivitet. Företag som inte äger fastigheten själva bör alltid kontakta fastighetsägaren för att få klartecken för att installera laddboxar. Majoriteten av alla fastighetsägare är i dagsläget positiva till investeringen eftersom den höjer värdet på fastigheten. Laddboxarna stärker dessutom er attraktivitet som arbetsgivare och samarbetspartner.

Täck 50 procent av kostnaderna med Ladda Bilen bidraget. Företag som investerar i laddboxar har möjlighet att ansöka om Ladda Bilen bidrag från Naturvårdsverket som täcker 50 procent av investeringskostnaden för laddstationer. Det innefattar både material- och arbetskostnader, upp till 15.000kr per ladduttag. Det är ett förmånligt bidrag som gör gröna investeringar ännu mer kostnadseffektiva och tillgängliga för fler.

Sänk tröskeln för medarbetare som funderar på att övergå till elbil. Merparten av våra dagliga bilresor görs mellan hemmet och jobbet. Arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare möjlighet till smidig laddning på jobbet sänker tröskeln för de som överväger att investera i en elbil för privat bruk.

Målgruppsanpassad debitering gör laddboxarna tillgängliga för fler. Med Wayblers laddlösning förekommer inga schablondebiteringar. Varje användare debiteras i stället utifrån sin faktiska förbrukning. Det är också enkelt och smidigt att debitera olika taxor för exempelvis interna tjänstebilar, medarbetares privata elbilar, besökare samt externa användare som nyttjar laddboxarna på kvällar och helger.

Att investera i laddboxar har aldrig varit enklare. Om du oroar dig för er arbetsinsats i samband med installation och drift av laddboxarna så är det dags att tänka om. Numera erbjuds bekväma nyckelfärdiga helhetslösningar som inkluderar alltifrån installation till uppföljning, drift, debitering, uppdateringar och kundsupport gör det enklare än någonsin att investera i laddboxar till ert företag.

Läs mer om våra lösningar för företag här.

Mer från Waybler

Välkommen William Lindqvist - Ett färskt tillskott i Wayblers Operations-Team

Waybler fortsätter att växa och stärka sitt team, och senaste tillskottet till vårt operations team är ingen mindre än William Lindqvist. Sedan mitten av februari har William varit en del av teamet och...

24.04.22
2 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min