Wayblers lösningar
för elbilsladdning

Waybler erbjuder kostnadseffektiva lösningar för elbilsladdning för såväl BRF och samfällighet som företag, destination och gata.

Vår patenterade lastbalansering och laddboxar med dubbla uttag gör att du kan ladda ett större antal bilar på befintlig elkapacitet.

Vi tillhandahåller alla steg i kedjan, från laddboxar till laddtjänst med bland annat administrationsportal och användarapp.