Frågor och svar om elbilsladdning

Kan man få bidrag för att installera laddboxar i en förening eller samfällighet?

Ja, som förening, samfällighet eller företag kan du få bidrag för att installera laddboxar genom programmet “Ladda bilen”, som ges av Naturvårdsverket. Detta bidrag möjliggör etableringen av laddstationer vid bostäder och arbetsplatser och kan täcka upp till hälften av kostnaderna för installationen, med en maximalt bidragsbelopp på 15 000 kr per laddpunkt. Ansökningar är öppna året runt, och det är tillgängligt för organisationer som vill erbjuda laddningsmöjligheter för elfordon till sina boende eller anställda.

Måste min förening momsregistrera sig när vi debiterar för elförbrukning av laddplats?

Från och med januari 2020 måste el, vatten och gas som inte inkluderas i avgifterna utan istället faktureras separat beläggas med moms. Detta innebär att en förening kan behöva registrera sig för moms för att kunna fakturera de boende för den el som används vid en laddplats. Å andra sidan kan en bostadsrättsförening undantas från att betala moms på försäljning av exempelvis el, vatten och värme om föreningens årsomsättning inte överstiger 80 000 kronor per år. Vid beräkningen av årsomsättningen bör även intäkter från årsavgifter och hyror tas med. För att få mer detaljerad information om hur detta påverkar er förening, rekommenderas det att kontakta Skatteverket.

Får man installera laddboxar i garage och parkeringshus?

Ja, det finns inga generella regelverk som förbjuder installation av laddboxar i garage eller parkeringshus. Däremot finns det rekommendationer att ebilar bör parkeras så nära ut eller infart som möjligt för enklare bärgning vid eventuell brand.

Är det brandsäkert att installera elbilsladdning?

Majoriteten av bränder där elbilar har varit inblandade har orsakats av felaktig laddning. Därför är det av yttersta vikt att laddningen utförs med korrekt utrustning, såsom en laddbox eller laddstolpe. Laddutrustningen måste vara konstruerad för att hantera hög belastning under långa tidsperioder, något vanliga vägg- eller motorvärmaruttag inte klarar av. Här är några tips för säker laddning:

  • Välj utrustning som är CE-märkt.
  • Se till att utrustningen uppfyller säkerhetsnivå Mode 3, vilket är standard inom EU.
  • Allt elarbete bör utföras av en auktoriserad elinstallatör. Kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Använd aldrig förlängningssladdar eller grenuttag vid laddning.

Kan jag ladda min elbil eller laddhybrid genom mitt motorvärmaruttag?

Användning av motorvärmaruttag för normalladdning är inte lämpligt förutom för kortvarig användning under övervakning. Dessa uttag och tillhörande kablar är inte konstruerade för att hantera långvarig laddning och den värme som kan genereras. Att ladda med en schucko-kontakt kan på lång sikt leda till överbelastning, vilket kan resultera i överhettning av eluttag, anslutningspunkter och elcentralen, vilket ökar risken för brand. Dessutom kan det finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte ger tillräckligt skydd vid fel om den inte är specifikt anpassad för laddning av elbilar. Se istället över möjligheten att byta ut det gamla motorvärmaruttaget mot en godkänd laddbox för säker laddning.

Kan vi byta motorvärmaruttagen på vår förening/företags parkering mot laddboxar för elbilar och laddhybrider?

Ja, genom att konvertera befintliga motorvärmare till laddboxar kan ni dra nytta av betydande kostnadsbesparingar i installationskostnad, snabbare installationsprocesser och möjligheten att debitera för både laddning och motorvärmarförbrukning. Dessutom minimeras markarbeten och installationstiden genom att utnyttja befintlig infrastruktur, vilket innebär upp till 50% lägre kostnader.

Kan en boende i en bostadsrättsförening eller samfällighet kräva att få sätta upp en laddplats på föreningens parkering?

Inom bostadsrättsföreningar är det fastighetsägaren, oftast föreningen, som bestämmer om det får sättas upp laddplatser för elbilar. Som medlem kan du påverka beslutet genom att undersöka möjligheterna för elbilsladdning och lämna in en motion till styrelsen inför årstämman.

Hur kan vi ta betalt av våra boende eller anställda för förbrukning av el vid laddning?

När ni installerar elbilsladdning via Waybler bestämmer ni själva hur och hur mycket era boende eller anställda ska debiteras för sin elförbrukning vid laddning. Användarna debiteras för sin individuella förbrukning via Wayblers app, all debiterad förbrukning återbetalas till föreningen eller företaget som står för elabonnemanget. Ni kan enkelt justera kWh-priserna efter behov och även välja att debitera enligt timspotspriser om det passar ert elabonnemang.

Kan vi som förening eller företag erbjuda gästparkering med elbilsladdning?

Ja det kan ni, ni har möjlighet att erbjuda laddning genom att göra en eller flera laddpunkter till “publika” – det innebär att vem som helst kan ladda på era platser med hjälp av en zon-kod. Ni bestämmer själva vilket kWh-pris ni vill debitera för gästparkering och administrationen för detta kräver ingen extra handpåläggning. Många föreningar och företag väljer att ta ett högre kWh-pris för besökare än för boende eller anställda.

Kan man installera laddboxar utomhus på en parkering?

Ja – Alla Wayblers laddboxar är testade och väl beprövade för att fungera i utomhusmiljö.