Platsbesök - en viktig del i processen att skaffa elbilsladdning. Så går det till och det kan du förvänta dig.

När beslutet är taget att installera elbilsladdning i er bostadsrättsförening, samfällighet eller företag är nästa steg att utvärdera olika leverantörer. En viktig del i denna process är det platsbesöken från era olika potentiella leverantörer. Men hur går ett sådant besök till, och vad behöver ni förbereda för att optimera utfallet?

Förberedelser är A och O

För att säkerställa att den kommande offerten är exakt och baserad på era specifika förhållanden bör ni se till att allt är redo innan leverantören kommer och besöker er. Leverantören kommer sannolikt att behöva inspektera olika områden av fastigheten och parkeringen. Därför är det viktigt att ha nycklar tillgängliga för att komma åt olika utrymmen, såsom elcentraler och möjlighet att kunna följa befintliga kabeldragningar. Det är också fördelaktigt att ha en uppdaterad översikt över elcentralens upptagna och lediga grupper. Detta underlättar snabb identifiering av tillgängliga grupper och bedömning av tillgänglig kapacitet för era laddplatser. Detta brukar vanligen finnas tillgängligt i närheten av själva elcentralen.

Rekognosera förutsättningar

Vid platsbesöket kommer ni och leverantören tillsammans att inspektera de fysiska platser där laddboxarna planeras att installeras. Därefter kommer elcentralen att granskas för att säkerställa tillräcklig kapacitet för ert planerade antal  laddplatser. För en så detaljerad offert som möjligt kommer markförhållandena mellan elcentralen och parkeringsplatserna att bedömas för eventuellt grävarbete som kan krävas vid utomhusparkeringar. Vid inomhusparkering ses även kabeldragningen från elcentralen över för att optimera placeringen av laddplatserna och minimera behovet av dra fram extra kablage.

Konsultation och rådgivning

När förhållandena för parkering och elcentral har kartlagts kommer ni att få råd om den optimala installationsplatsen med utgångspunkt från ert behov av laddplatser idag – men även för att säkerställa en smidig utbyggnad den dag ni behöver utöka antalet laddplatser. Det är även lämpligt att diskutera önskemål om hur laddtjänsten ska administreras. Det kan handla om individuell debitering av förbrukning, fastställande av en strömbudget för laddningen och hur platserna ska skyltas och fördelas.

Platsbesöket tar vanligtvis inte mer än 30-40 minuter. Efter detta kan ni förvänta er att få en offert anpassad efter era behov inom några dagar. Att förbereda sig väl inför platsbesöket är nyckeln till en smidig installationsprocess för elbilsladdning. Med rätt förberedelser och en öppen dialog under besöket kan ni säkerställa att offerten och den efterföljande installationen motsvarar era förväntningar och behov.

Vi eller någon av våra partners kommer gärna på ett platsbesök hos er för att se över era förutsättningar för att installera elbilsladdning.