Kapa 50% av kostnaden genom att byta motorvärmare till laddboxar

Genom att omvandla befintliga motorvärmare till laddboxar kan föreningar dra nytta av betydande besparingar i installationskostnaden, få snabbare installationsprocesser och möjligheten att debitera för både laddning och motorvärmarförbrukning.

Kostnadsbesparingar upp till 50%

En av de största fördelarna med att konvertera motorvärmare till elbilsladdare är den betydande kostnadsbesparingen. Genom att använda den redan existerande infrastrukturen för motorvärmare minimeras behovet av markarbeten och därmed även installationskostnaderna. 

-Att dra nytta av den befintliga strukturen innebär upp till 50% lägre kostnader jämfört med en nyinstallation från grunden, förklarar Jonas Wånander, Partner Account Manager på Waybler.

Snabbare installationsprocess

Den smidiga övergången mellan motorvärmarstolpar och elbilsladdare görs genom att utnyttja befintlig effektkapaciteten och kablage hos motorvärmarna. Genom att enkelt ersätta motorvärmarna med laddboxar undviks komplexa och tidskrävande ombyggnadsarbeten. Att det är rätt kablage och effekt som finns tillgänglig undersöks under ett bokat platsbesök av någon av våra partners.

-Installationstiden minskar drastiskt, vilket innebär att föreningarna snabbt kan erbjuda sina medlemmar den senaste laddningstekniken. Eftersom vi är väldigt duktiga på att utnyttja befintlig effekt på ett smart vis så räcker många gånger den matning som är framdragen för motorvärmarna och där är vi unika skulle jag vilja säga, betonar Jonas Wånander.

Debiteringsmöjlighet för både laddning och motorvärmareförbrukning

En betydande fördel som bytet innebär är möjligheten att debitera för både elbilsladdning och motorvärmarförbrukning individuellt. I Wayblers laddstationer är motorvärmarfunktionen integrerad, vilket innebär att användare som fortfarande efterfrågar denna funktion kan dra nytta av den nya installationen. 

-För fastighetsägare blir det ett betydligt bättre system, då de enkelt kan börja debitera förbrukningen även för motorvärmarfunktionen individuellt, vilket många gånger inte är möjligt med befintliga motorvärmare. På så vis behöver föreningen inte längre bjuda på kostnaden för elen, och varje nyttjare får själv stå för sin del av kostnaden, vilket i slutändan blir rättvist för samtliga parter, avslutar Jonas Wånander.

Sök bidrag hos Naturvårdsverket

Ni kan som Brf, samfällighet eller företag söka Ladda Bilen-bidrag genom Naturvårdsverket. Detta gäller även för installation av laddboxar på tidigare motorvärmarstolpar. Summan av en låg installationskostnad genom att undvika grävarbete och bidraget gör att totalkostnaden för hela installationen blir väldigt förmånlig.

Kontakta oss om ni önskar se över era möjligheter för att byta motorvärmare till laddboxar

Mer från Waybler

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min

Räckviddsångest - Vad är det och hur kan du bli kvitt den?

Räckviddsångest, ett bekant begrepp för många av oss, har under de senaste åren genomgått en märkbar förändring. Med den stora tillväxten av elbilar som ett allt vanligare inslag på våra vägar har vår oro...

24.03.06
3 min