Gatuladdning - Smartare elbilsladdning i stadsmiljö

I september 2022 tog Waybler hem förstaplatsen i en innovationstävling utlyst av Stockholms stad. Tävlingen uppmanade företag att bidra med lösningar för att tackla de utmaningar som gatuladdning innebär i stadsmiljön. Wayblers bidrag utsågs till vinnare bland 16 konkurrerande förslag i tävlingen.

Under 2023 har Filip Aglöv på Waybler arbetat med att utveckla och kommersialisera Wayblers gatuladdningslösning. Segern i tävlingen är ett kvitto på att idén och produkten är värd att satsa på. Lösningen har potential att gynna många olika parter som tidigare kämpat med att erbjuda smart laddning i den urbana miljön.

Wayblers beprövade teknologi - en framtidssäker lösning

Sedan vinsten har produkten och konceptet förfinats och är en framtidssäker lösning som inte kompromissar vare sig kvalitet, design eller flexibilitet. Wayblers tekniska lösning för gatuladdning bygger på samma filosofi och teknik som används för laddlösningar i kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Kärnan är förmågan att ladda flera fordon med mindre effekt. Det som skiljer gatuladdningen är placeringen av laddpunkterna. Istället för att begränsas till isolerade parkeringsområden kan laddpunkterna placeras längs trottoarkanter och andra områden där markarbeten är svåra eller omöjliga.  

- Med endast en kabel på 63A, kan vi med vår lastbalansering förse behovet för 50 bilar över natten. Montaget är minimalt och resultaten maximala. Genom att använda specialanpassade gatstenar för kabeldragning undviker vi grävarbete och minimerar störningar för fotgängare, cyklister och trafik i området, säger Filip Aglöv.

Resurs- och kostnadseffektiv

Gatuladdning är en resurseffektiv lösning som möjliggör elbilsladdning på platser som tidigare inte var tillgängliga. Den sänker kostnader eftersom den inte kräver omfattande grävarbeten och inte påverkar framkomligheten på trottoarer eller gator under installationen eller efteråt. Dessutom är det ett flexibelt system som enkelt kan flyttas helt eller delvis, med minimal påverkan på befintlig infrastruktur och miljö.

En möjlighet för smidigt elbilsägande även i stadsmiljö

- Jag är i mitt arbete, likt många andra, beroende av bil. Jag bor i centrala Göteborg där möjligheten till laddning är begränsad. Antalet laddplatser för oss som har boendeparkering är knapp och möjligheten till att ladda smart är idag förunnat de som bor i villor eller bostäder med egna parkeringsplatser. Med Wayblers gatulösning hade jag kunnat ladda min bil hemma på gatan vilket hade varit både bekvämt och ekonomiskt, berättar Filip Aglöv.

Fördelarna sträcker sig inte bara till de fysiska laddboxarna och dess omgivning. Waybler kan integrera sin uppkopplade mjukvarulösninglösning för smidig debitering och styrning av ladduttagen med annan mjukvara, vilket gör det möjligt att individuellt debitera förbrukning  och administrera systemet via externa parkeringsappslösningar.

Innovation som förbättrar framtiden

Innovation är både spännande och nödvändigt, men det är inte alltid enkelt. 

- Många har ställt frågor om Wayblers gatuladdningslösning, och det är helt naturligt. Att erbjuda en så omfattande lösning på ett stort problem kan verka för bra för att vara sant, men det är också ett bevis på att Wayblers produkt är helt rätt i sin satsning, berättar Filip Aglöv.

Just nu arbetar Waybler för att introducera sin gatuladdningslösning i Sverige och Europa. Dialoger förs med flera olika kommuner och privata aktörer runt om i landet men även internationellt. Waybler kommer att presentera lösningen på mässor och forum under hösten. Bland annat på The Business Booster i Amsterdam i oktober och Tomorrow. Mobility World Congress 2023 i Barcelona i november.

En framtid med hållbar elbilsladdning i stadsmiljön

Wayblers lösning för gatuladdning är en enkel men flexibel lösning som har potential att lösa stora utmaningar när det kommer till elbilsladdning i nuvarande infrastruktur. Med sin kostnadseffektiva och flexibla utformning är det ett steg mot en mer hållbar och tillgänglig stadsmiljö för elbilsägare. Gatuladdning är ett av svaren på problematiken med urban laddning och med det, ett steg mot en hållbarare framtid.

Läs mer om Wayblers lösningar för Gatuladdning här.

Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2023 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory
EIT Urban Mobility. Co-funded by the European Union