Fem goda skäl till att framtidssäkra din BRF genom att installera laddplatser

Intresset för att installera laddboxar är större än någonsin bland landets bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Genom att investera i laddplatser stärks bostadsrättföreningens attraktivitet, bland annat via en generell värdeökning på de lägenheter som byter ägare. Att investera i laddboxar är dessutom en framtidssäkring som anpassar föreningen till framtidens elbilsutveckling. Vi har listat fem argument till varför elbilsladdare är en av de bästa investeringar en bostadsrättsförening kan göra i dagsläget.

Laddplatser för elbilar gör föreningen mer eftertraktad och attraktiv. Bostadsrättsföreningar som investerar i laddboxar för elbilar höjer värdet på bostäderna i samband med en försäljning. Eftersom allt fler i dagsläget betraktar laddningsmöjlighet för elbilar som ett krav när de investerar i ett nytt boende så bidrar laddboxarna även till att attrahera fler potentiella köpkandidater.

Antalet elbilar ökar stadigt i samhället och efterfrågan på laddplatser ökar. Vi befinner oss mitt i en historisk övergång från bensindrivna till eldrivna bilar. Det är en långsiktig utveckling som väntas accelerera under de kommande åren. Betrakta därför investeringen i laddplatser som en framtidssäkring för hela föreningen.

Laddplatser ökar brandsäkerheten. I föreningar som saknar laddboxar hänvisas de boende med elbil ofta till att ladda i traditionella eluttag, vilket medför en förhöjd brandrisk. Laddboxar som konstruerats specifikt för elbilsladdning ger de boende tillgång till trygg och säker elbilsladdning dygnet runt. Det ökar säkerheten för samtliga boende i föreningen.

Bekväma och intelligenta helhetslösningar minimerar styrelsens arbetsinsats. Många bostadsrättsföreningar är oroliga för att installationen och driften av laddstationerna ska medföra merarbete för styrelsen, men att installera laddstationer har aldrig varit enklare eller smidigare. Smart teknik och bekväma helhetserbjudanden innebär att ett och samma företag kan hantera hela kedjan från beställning till installation, uppföljning, drift, debitering, uppdateringar och kundsupport med minimala krav på administration för styrelsens del.

Ladda Bilen bidraget täcker 50 procent av kostnaderna. Samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige har möjlighet att söka Ladda bilen, ett bidrag från Naturvårdsverket som täcker upp till 50 procent av kostnaderna för laddstationer och arbetskostnader. Det sänker investeringskostnaderna och därmed även tröskeln till att satsa på elbilsladdning i er förening. Bostadsrättsföreningar har dessutom rätt att momsregistrera sig, vilket innebär att ni kan dra av momsen på hela investeringskostnaden.

Läs gärna mer om Ladda Bilen bidraget här.

Mer från Waybler

Välkommen William Lindqvist - Ett färskt tillskott i Wayblers Operations-Team

Waybler fortsätter att växa och stärka sitt team, och senaste tillskottet till vårt operations team är ingen mindre än William Lindqvist. Sedan mitten av februari har William varit en del av teamet och...

24.04.22
2 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min