Brf Farmen storsatsar på elbilsladdning med Wayblers skalbara lösning 

Brf Farmen är en av Sveriges tio största bostadsrättsföreningar med sina 866 lägenheter och 50-talet lokaler för uthyrning. Till föreningen hör ett stort parkeringsområde med ca 1 100 parkeringsplatser som är fördelade till största delen utomhus men även med kallgarage och carports. När föreningen skulle ta steget och erbjuda storskalig elbilsladdning föll valet på Waybler som leverantör av både hårdvara och mjukvara. 

Brf Farmen har sedan länge legat i framkant när det gäller elektrifiering av sina parkeringsytor, samtliga platser har sedan lång tid tillbaka utrustats med motorvärmarstolpar. Föreningen satsar också på energieffektivisering och arbete pågår just nu med att installera IMD (Gemensamhetsel). Syftet med IMD är bl. a. att kunna installera solcellspaneler för att ytterligare använda energi på ett hållbart och ekonomiskt fördelaktigt vis.

Omställning till elbilsladdning 

För några år sedan började Brf Farmen med att successivt erbjuda elbilsladdning som komplement till motorvärmartjänsterna. De valde då att installera ett 60-tal elbilsplatser via sitt elbolag men upplevde snabbt att de installerade laddboxarnas funktionalitet blev för begränsad för att få till en skalbar process för att administrera ett större antal parkeringsplatser.  

 Arbetet med att hitta en ny, lämplig leverantör påbörjades och ett grundligt arbete med att analysera sina behov där det stod klart att en väl beprövad och effektiv last-och fasbalansering i kombination med enkel administration stod högst upp på listan av krav. Efter att ha sonderat terrängen på marknaden som erbjuder många kvalificerade leverantörer föll valet tillslut på Waybler. 

Installation av Wayblers laddsystem 

Föreningen har i dagsläget installerat hela 353 laddplatser som alla är aktiva och i drift. Processen från att presentera kandidater för uppdraget till färdigställd installation har tagit ungefär 1 ½ år. Föreningen har, på grund av sin storlek lång erfarenhet av att upphandla komplexa tjänster med stor påverkan för föreningen och processen för att välja leverantör av elbilsladdning, och efterföljande processer med installation och efterjusteringar har upplevts som förhållandevis enkel, trots installationens omfattning och komplexitet. 

 Kontakten med Waybler har genom hela processen varit god i allt från prospektering och offert till utbildning i de administrativa delarna i portalen. Det som verkligen sticker ut enligt föreningen är kontakten med Wayblers support som dels har varit proaktiv under uppstartsfasen men även bringat en trygghetskänsla genom sin lokala närvaro. Just proaktiveten lyfts som extra positiv. En förening i Brf Farmens storlek har inga möjligheter att monitorera elbilsladdningen under dygnets alla timmar – då har det underlättat att kontinuerligt få lägesrapporter om eventuella justeringar som har behövts göras under inkörningsperioden. 

 Sikte på en energieffektiv och hållbar förening 

Brf Farmen fortsätter att utveckla energieffektivisering och hållbarhet. Pågående arbete med IMD (Gemensamhetsel) är en viktig komponent för framtida energioptimering. Målet är en ännu mer hållbar och ekonomisk energianvändning för hela föreningen. Nästa steg för Brf Farmen är att installera solcellspaneler för att ytterligare öka på sin självförsörjning av el. 

Planen är skapa en heltäckande energiinfrastruktur där elbilsladdningen integreras med kommande solcellsanläggningar. Genom att använda egenproducerad el från solcellerna blir elbilsladdningen hållbar och framförallt kostnadseffektiv för föreningen och dess medlemmar. 

Här kommer några goda råd från Brf Farmen till andra föreningar som planerar att installera elbilsladdning, i både större och mindre omfattning: 

  1. Ta referenser – Be de leverantörer som ni kontaktar skicka med kontaktuppgifter till referenser i liknande kaliber som er. Eller kontakta andra föreningar som har installerat elbilsladdning och prata med dem om sina upplevelser i fråga om både installation och drift. Det är där ni kommer att höra den riktiga sanningen huruvida leverantören lever upp till förväntningarna över tid. 
  1. Tydlig plan – Var på det klara med vad det faktiskt är ni vill ha redan i stadiet där ni plockar in offerter. Är ni tydliga med era krav och önskemål blir det lättare för leverantören att kunna skräddarsy en lösning som matchar era behov. Det kapar tid och onödiga kostnader. 
  1. Helhetslösning – Se till så att leverantören kan ge er en helhetslösning för både debiteringar, administration och applösningar. Det kommer att spara er en hel hög med tid och huvudbry oavsett storlek på föreningen. 
  1. Professionella elektriker – Se till så att leverantören erbjuder en installation med kunniga och certifierade elektriker. I vårt fall har Waybler fullföljt installationen med AC DC Elektro, de har genomfört installationen med bravur. Att det är riktigt proffs som gör själva installationen skapar en trygghet för både nu och framtiden.  
Waybler Dynamic för företag, bostadsrättsföreningar och företag

Mer från Waybler

Räckviddsångest - Vad är det och hur kan du bli kvitt den?

Räckviddsångest, ett bekant begrepp för många av oss, har under de senaste åren genomgått en märkbar förändring. Med den stora tillväxten av elbilar som ett allt vanligare inslag på våra vägar har vår oro...

24.03.06
3 min

Kapa 50% av kostnaden genom att byta motorvärmare till laddboxar

Genom att omvandla befintliga motorvärmare till laddboxar kan föreningar dra nytta av betydande besparingar i installationskostnaden, få snabbare installationsprocesser och möjligheten att debitera för...

23.11.21
3 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min