Antalet elbilar fortsätter att öka, men laddningen behöver byggas ut i samma takt

I augusti rullade 392 553 laddbara fordon på de svenska vägarna. Samma månad ökade antalet med 7971 fordon och det senaste året har antalet laddbara fordon i Sverige ökat med 53 procent. Det framgår av branschorganisationen Power Circles elbilsstatistik.  

–Det är inte överraskande att antalet laddbara fordon fortsätter att öka stadigt. I augusti stod de laddbara fordonen för 46 procent av samtliga nyregistreringar. Snart står de laddbara fordonen förmodligen för hälften av alla nyregistrerade fordon i Sverige, säger Maria Swedin, COO på Waybler.

Antalet laddpunkter har dock inte ökat i samma takt, enligt Power Circle uppgick ökningen till 19 procent det senaste året. Det totala antalet laddpunkter i landet uppgår nu till 16387.

Det är inget tvivel om att en viktig förutsättning för att välja en laddbar bil är att du har tillgång till laddning, antingen hemma eller på jobbet, samt att du känner dig trygg att du kan snabbladda när du kör längre sträckor.

Maria Swedin skulle gärna se att antalet laddpunkter ökar i samma takt som antalet laddbara fordon. I augusti fanns det 1973 snabbladdningspunkter runtom i landet.

–Många som överväger att investera i ett laddbart fordon tycker att 30 mil på en laddning är en alltför kort körsträcka. Det kan bero på att många jämför med bensinbilar, där en full tank ofta räcker till en resa på mellan 50 och 60 mil. Här behöver vi ändra vårt beteende och dra nytta av att ladda upp vartefter i stället för att vänta till dess batteriet är nästan tomt. På så sätt kan vi bidra till att hålla nere effekttopparna och minska behovet av att öka dimensionering i fastigheterna. Så kombinationen av utbyggning av smart laddning där du står parkerad dagtid och eller nattetid med tillgången till snabbladdning när det behövs är avgörande för att vi ska välja laddbart, säger Maria Swedin.

Ytterligare tillväxt förutsätter lättillgängliga laddningsmöjligheter

Enligt Powercircles statistik är 7 procent av Sveriges personbilar i dagsläget laddbara. En faktor som kan bidra till den relativt låga siffran är det faktum att väntetiderna på laddbara bilar för närvarande är lång samt att en laddbar bil i många fall kräver en högre investeringskostnad än fossildriven motsvarighet.

–I det här sammanhanget kan man definitivt tala om hönan eller ägget. Lättillgängliga och attraktiva laddningsmöjligheter är en förutsättning för att bilägare ska gå från fossildrivet till laddbart. I dagsläget, när elpriserna är högre än någonsin, är det också viktigt att det finns system som gör det enkelt för fastighetsägare att ta betalt för elbilsladdningen på ett smidigt sätt, säger Maria Swedin.

Läs mer om den senaste elbilsstatistiken på https://www.elbilsstatistik.se/

Mer från Waybler

Välkommen William Lindqvist - Ett färskt tillskott i Wayblers Operations-Team

Waybler fortsätter att växa och stärka sitt team, och senaste tillskottet till vårt operations team är ingen mindre än William Lindqvist. Sedan mitten av februari har William varit en del av teamet och...

24.04.22
2 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min