Support

Har du en fråga?

Vi finns här för att hjälpa dig med din elbilsladdning. Vår kundtjänst är tillgänglig på telefon och mail under följande tider.

Vardagar: 07:00 – 21:00
Helger: 09:00 – 21:00

support@waybler.com
08-22 33 77

FAQ

Var hittar jag områdes-ID?

Saknas skyltning är området med största sannolikhet inte tillgängligt för publik laddning utan en administratör måste lägga till dig som användare.

Företagsparkering / Kommersiell fastighet
Kontakta er parkeringsansvariga eller er fastighetsägare för att få tillgång till laddning.

Bostadsrättsparkering
Kontakta er förvaltare eller styrelse och be dem lägga till ett laddavtal. Om något är oklart så är du självklart välkommen att kontakta Waybler.

Hur fungerar motorvärmaren?

Motorvärmaren startar 2 timmar innan inställd avfärdstid och fortsätter 1 timme efter avfärdstiden. Om du till exempel valt att du skall åka 06:40 kommer motorvärmaren starta 04:40.

Hur gör man?

  • Koppla in motorvärmaradaptern
  • Starta Waybler-appen på din telefon
  • Tryck på den stationen som du kopplat in motorvärmaren på
  • Välj vilken tid bilen ska vara varm. Tryck på start.

Det står ”Ingen kabel ansluten till laddstationen”?

Får du inte upp en bil-ikon på när du kopplat in kabeln i laddstationen och bilen så prova att dra ur kabeln i både laddstationen och din bil.

Tänds lampan ändå inte upp så kontrollera att stiften i kontakterna är hela och rena och sätt därefter i kabeln igen. Känn efter att kabeln verkligen är intryckt hela vägen.

Får du fortfarande inte upp en gul bil, kontrollera kabeln hos tillverkare/återförsäljare.

Laddningen startar inte?

Börjar inte bilen ladda när dioden vid uttaget lyser blått så kontrollera inställningarna i bilen. Lägg speciellt fokus på att det inte är finns någon timer för laddning eller avresetid inställd.

Wayblers system sprider ut laddningen för så många användare som möjligt skall kunna ladda och för att kunna säkerställa att din bil får den laddning som erbjuds så måste systemet ha möjlighet att starta laddningen vid vilken tidpunkt som helst.

Laddningen startar ändå inte
Vissa bilar hamnar ibland i ett läge där den inte vill starta laddningen. Lås upp bilen, dra ur kabel i både bil och laddstation, lås bilen, vänta ett par minuter. Koppla därefter tillbaka laddkabeln i både bilen och laddstationen. Starta sedan laddningen igen. Laddningen ska då starta upp, gör den inte det trots att dioden vid uttaget lyser blått kontrollera ev. felkoder i bilens display och ring din biltillverkare för vidare felsökning.

Vad betyder färgerna på lampan?

Grön
Ingen anslutning till bilen.

Grön (blinkande)
Anslutning till bilen.

Blått
Laddning pågår.

Blått (blinkande)
Väntar på laddning.

Rött
Rött sken betyder att ett laddningsfel har inträffat. Detta kan vara ett av följande.

  • Diodfel
  • DC-läckströmsfel
  • Överströmsfel

Rött (svagt blinkande)
Personsäkerhetsbrytaren har löst ut.

Ladda ner vår app
för att komma igång

Bonava
Banque de Luxembourg
Mitthem
Newsec
Fastpartner
Fabege
Svenska kyrkan
Platzer fastigheter
Bonava
Banque de Luxembourg
Mitthem
Newsec
Fastpartner
Fabege
Svenska kyrkan
Platzer fastigheter
Bonava
Banque de Luxembourg
Mitthem
Newsec
Fastpartner
Fabege
Svenska kyrkan
Platzer fastigheter