God tillgång till gatuladdning är avgörande för svensk elbilsutveckling

En avgörande förutsättning för att Sveriges personbilsflotta ska kunna ställa om till fossilfria alternativ är god tillgång till elbilsladdning i gatumiljö. Laddningslösningar i gatumiljö har hittills varit en bristvara och en kostsam lösning som varit svår att skala upp. Wayblers prisbelönta gatuladdningslösning kan bidra till att ändra förutsättningarna och accelerera utbyggnaden av gatuladdningsinfrastruktur.

– Stadsplanerare runtom i Sverige har gemensamma utmaningar när det gäller att bygga ut gatuladdningsinfrastrukturen i urbana miljöer. Det har hittills varit kostsamt och krävt omfattande markarbeten, vilket bidragit till att varje enskild gatuladdningsplats krävt investeringskostnader på drygt 60 000 kronor. Det har i sin tur bromsat den storskaliga utbyggnad som behövs, säger Kurt Högnelid, vd på Waybler.

I augusti 2022 utsågs Wayblers lösningsförslag för effektiv laddning av elfordon i gatumiljö till det vinnande bidraget i Sveriges första innovationstävling för laddning av elfordon i gatumiljö, arrangerat av Stockholms stad i samarbete med Kista Science City och Vinnova.

Effektiv gatuladdningslösning med omfattande expansionspotential

–Vår lösning består av ett integrerat kablage som installeras i kantstenen längs med trottoaren samt en laddbox utrustad med vår unika effektfördelningslösning som gör det möjligt att ladda upp till 50 bilar via en enda anslutning. Resultatet är en gatuladdningslösning som på ett kostnadseffektivt sätt kan installeras och skalas upp över tid. Påverkan på stadsmiljön minimeras och lösningen är lönsam för samtliga involverade parter, säger Kurt Högnelid.

Wayblers ambition är att bli marknadsledande i Sverige på kostnads- och resurseffektiva gatuladdningslösningar. I ett första skede kommer bolaget att genomföra ett pilotprojekt i Stockholm. Den långsiktiga målsättningen är att sprida konceptet till fler städer, i Sverige och internationellt.

–Hälften av alla svenskar bor i lägenhet. Många av dem som bor i urbana miljöer är hänvisade till gatuparkering. Det är angeläget att även denna grupp ges samma möjlighet som övriga befolkningen att investera i en elbil. Vår gatuladdningslösning utgör en viktig pusselbit för att nå dit. Vi har bevisat att de utmaningar som hittills varit associerade med utbyggnad av gatuladdning kan hanteras med innovationskraft och intelligenta lösningar, säger Kurt Högnelid.

Intresserad av Wayblers gatuladdning? Kontakta oss här!

Mer från Waybler

Välkommen William Lindqvist - Ett färskt tillskott i Wayblers Operations-Team

Waybler fortsätter att växa och stärka sitt team, och senaste tillskottet till vårt operations team är ingen mindre än William Lindqvist. Sedan mitten av februari har William varit en del av teamet och...

24.04.22
2 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min