Waybler söker fler partners som vill erbjuda smart elbilsladdning

Waybler befinner sig i en intensiv tillväxtfas och ökar nu försäljningen via partners. Partnerföretagen är Wayblers förlängda arm på marknaden och nu pågår arbetet med att expandera partnerorganisationen. Energibolag, parkeringsbolag och installatörer är exempel på aktörer som har mycket att vinna på att ingå partnerskap med Waybler. Tillsammans bidrar vi till att öka andelen energismarta laddningslösningar runt om i landet.

Wayblers elbilsladdning är optimerad för att partners ska kunna tillhandahålla många laddplatser med en tydlig intäktsmodell och låg milkostnad för elbilisten.

– Vi söker främst partnerföretag mot våra viktigaste kundsegment; bostadsrätter, samfälligheter samt fastighetsägare till kommersiella fastigheter och kontor. Fördelen med att ingå partnerskap med oss är att vi är en av få aktörer som enbart marknadsför våra egenutvecklade laddningslösningar. Det innebär att våra partnerföretag bara är i behov av en leverantör för att kunna erbjuda en optimerad helhetslösning gentemot kund. Vi delar ett gemensamt mål med alla våra partners - att på ett framgångsrikt sätt elektrifiera parkeringsytor som gör samtliga involverade parter till vinnare, säger Mårten Nyberg, Head of Sales på Waybler.

Mot en partnerdriven försäljningsorganisation

I dagsläget står partners för drygt hälften av Wayblers försäljning. En andel som nu förväntas öka när Waybler stärker upp med fler partners.

– Nu fokuserar vi mycket på att identifiera och initiera samarbete med partnerföretag runtom i landet som är intresserade av att sälja in, implementera och drifta våra lösningar. Ambitionen är att bygga upp ett starkt och mångfacetterat partnernätverk med en stark förankring på sin lokala marknad. Tidigare i år lanserade vi även en ny laddbox, vilket är ett viktigt steg mot att kunna erbjuda ett mer differentierat partnererbjudande som kan vara attraktivt för många olika typer av aktörer, säger Mårten Nyberg.

Läs mer om vårt partnererbjudande här.

Intresserad? Kontakta Mårten Nyberg på marten@waybler.com eller 070 727 57 90.

Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2023 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory
EIT Urban Mobility. Co-funded by the European Union