Tips för fastighetsägare som vill investera i lönsam elbilsladdning

Fastighetsägares intresse för att investera i elbilsladdning och bidra till den gröna omställningen och samtidigt göra en god affär ökar stadigt. Såväl stora som små fastighetsägare kan enkelt erbjuda medarbetare, kunder och samarbetspartners en smidig tillgång till elbilsladdning. Thomas Poturaj, Key Account Manager på Waybler, delar med sig av fem tips för fastighetsägare som vill göra en lönsam och hållbar framtidsinvestering.

En bra början är att ta hjälp av Wayblers kostnadsfria laddkalkylator. Den ger dig en tydlig bild av vilka förutsättningar som krävs för att installera det antal laddningsplatser du är intresserad av. I laddkalkylatorn anger du bland annat bilarnas genomsnittliga körsträcka och genomsnittlig parkeringstid. Tumregeln är att ju längre bilarna står parkerade, desto mindre strömbudget krävs. Laddkalkylatorn hjälper dig att överblicka vilken effekt och vilken typ av säkring som krävs för att installera laddningsplatserna. Besök laddkalkylatorn!

Ta reda på hur mycket elkapacitet som finns att tillgå i fastigheten. Kartlägg vilken elkapacitet du har tillgång till och om det finns möjlighet att uppgradera kapaciteten vid behov utan att behöva byta ut inkommande elkablage. Det optimala är förstås att kunna nyttja fastighetens befintliga elkapacitet när laddningsplatserna ska installeras. Om det finns befintliga motorvärmaruttag i fastigheten kan de ofta bytas ut till laddboxar. Wayblers smarta lastbalansering och effektstyrning ger dig goda förutsättningar för en kostnadseffektiv installation.

Fundera på var laddningsplatserna ska placeras och vem som ska ha tillgång till dem. Ska laddningsplatserna vara inomhus eller utomhus? Är de i första hand till för era medarbetare eller kan även kunder, gäster och samarbetspartners få tillgång till dem? Med Wayblers system kan du enkelt tillgodose behoven hos olika målgrupper med olika prismodeller och faktureringsalternativ.

Tänk långsiktigt när du dimensionerar antalet laddningsplatser. I augusti 2022 stod elbilarna för cirka 7 procent av den samlade svenska personbilsflottan. Andelen kommer sannolikt att öka framöver, vilket förstås även innebär ett ökat behov av laddinfrastruktur. Ta höjd för det när du dimensionerar antalet laddningsplatser i anslutning till din fastighet.  Naturvårdsverkets investeringsbidrag ”Ladda-bilen-bidraget” för fastighetsägare som investerar i icke publik laddinfrastruktur är dessutom just nu väldigt generöst utformat. Bidraget täcker 50 procent av investeringskostnaden, upp till 15 000kr per laddplats, vilket är ytterligare ett argument för att tänka långsiktigt när du dimensionerar dina laddningsplatser. Med Wayblers affärsmodell debiteras enbart aktiva ladduttag den månatliga laddtjänsten. Anläggningsägaren slipper löpande kostnader för inaktiva ladduttag.

Se till att debitera rätt för laddningen. För att veta hur mycket du bör debitera elbilsägare som använder din laddinfrastruktur gäller det att ha koll på vilket elhandelsavtal du har. Självklart påverkas prissättningen också av i vilket elprisområde fastigheten ligger.

Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2023 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory
EIT Urban Mobility. Co-funded by the European Union