Svenska Kyrkan laddar både bilen och själen

Klimatfrågan har kommit att bli en viktig fråga i Svenska kyrkans dagliga arbete och den genomsyrar organisationens initiativ på många olika sätt. Drivkraften att göra världen till en bättre plats att bo och leva i har resulterat i en ambitiös färdplan som tydligt konkretiserar deras åtaganden. Denna plan, som siktar mot att uppfylla tre övergripande effektmål senast 2030, innehåller både konkreta insatser och reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Klimatneutralitet: Ett av de mest centrala målen i Svenska kyrkans färdplan är att vara klimatneutrala senast 2030. Det innebär att de strävar efter att inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. 

Värderingsförändring: Svenska kyrkan riktar också sitt arbete mot en värderingsförändring som mänskligheten behöver för att möta klimatkrisen. De lyfter fram de andliga och existentiella aspekterna av denna kris och försöker att i ökad utsträckning förmedla dess existentiella dimension.

Bidra till klimaträttvisa: Svenska kyrkan har en moralisk förpliktelse att stötta de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter, trots att de själva har en relativt liten inverkan på dessa. De arbetar mot att minska de globala klimatproblemen och verka för en rättvis fördelning av bördan.

Dessa övergripande effektmål är i sin tur uppdelade i olika etappmål inom områden som Kyrkans uppdrag, Energianvändning och byggnader, produktion av förnybar el, resor och transporter, begravningsplatser, markanläggningar och maskiner, konsumtion och investeringar, klimatanpassning och krisberedskap samt förvaltning av skog och mark.

Elbilsladdning – Ett hjälpmedel för hållbar transport

En av insatserna av Svenska kyrkans arbete är deras satsning på elbilsladdning. Att utrusta församlingar med laddningsmöjligheter för elbilar är en åtgärd som harmoniserar med flera av de uppsatta etappmålen. Det mest framträdande området där elbilsladdning spelar en viktig roll är transportsektorn.

I de etappmål som rör transporter strävar Svenska kyrkan efter att 20 procent av pastoraten och församlingarna ska ha laddplatser för elfordon senast 2023, och det totala antalet laddplatser bör uppgå till minst 300 platser. Dessa mål har redan uppnåtts, vilket är ett tydligt kvitto på deras beslutsamhet och framsteg.

Nästa etapp av Svenska kyrkans arbete fokuserar på att underlätta för fossilfria färdmedel vid alla personalparkeringar och kyrkor med parkeringar.

-Fokuset ligger både på att ställa om den egna fordonsparken som att erbjuda en klimatsmart service, som ett av våra pastorat uttryckte sig ”Ladda både bilen och själen”, säger Natalia Svensson, klimat- och miljösamordnare på Visby Stift

Natalias engagemang och hopp om att hållbarhet kan skapa en positiv förändring är tydlig, men det är framförallt styrkan i att kunna åstadkomma förändring genom gemensamma insatser som är vital för att lyckas med de högt uppsatta målen som följer med färdplanen.

-Det absolut roligaste med mitt arbete är att få göra skillnad tillsammans med mina kollegor i församlingarna. Jag har en stor förhoppning om att hållbarhet ska skapa engagemang, lust och en tro att vi kan uppnå det vi företar oss tillsammans, säger Natalia Svensson.

Ramavtal med Waybler sedan 2021

Svenska kyrkan har sedan 2021 ingått ett ramavtalmed Waybler och sedan dess har flera församlingar, runt om i landet, valt att installera Wayblers laddsystem på sina parkeringar. De kan därmed erbjuda elbilsladdning för sina egna servicebilar, personal och besökare hos kyrkan, precis som det är tänkt enligt färdplanen. 

-Det är väldigt roligt att se hur fler och fler församlingar beslutar sig för att installera laddplatser. Jag skulle tro att Svenska kyrkans egna färdplan är den viktigaste faktorn men såklart även det faktum att vi kan leverera ett alternativ som är både kostnadseffektivt, flexibelt och väldigt lätt att administrera. Jag vill påstå att enkelheten i framtida utbyggnationer också väger in tungt i beslutet, säger Thomas Poturaj, Partner Account Manager hos Waybler och ansvarig för ramavtalet med Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans färdplan är en inspirerande och viktig pusselbit för en mer hållbar framtid. Genom att fokusera på klimatneutralitet, värderingsförändring och klimaträttvisa, och genom praktiska åtgärder, tar de sitt åtagande gentemot planeten och dess invånare på största allvar. 

Läs hela Svenska Kyrkans färdplan här.

Mer från Waybler

Välkommen William Lindqvist - Ett färskt tillskott i Wayblers Operations-Team

Waybler fortsätter att växa och stärka sitt team, och senaste tillskottet till vårt operations team är ingen mindre än William Lindqvist. Sedan mitten av februari har William varit en del av teamet och...

24.04.22
2 min

Waybler expanderar till Finland genom nytt samarbetsavtal med Sparkli

Waybler har idag tillkännagivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med finska Sparkli – en av Finlands ledande aktörer inom installation av elbilsladdning. Sparkli kommer att få ensamrätt att sälja Wayblers...

24.04.17
2 min

När Waybler laddar räcker elen till alla

Om vi fördelar våra resurser smartare så räcker de längre. Med rätt tankesätt och teknik räcker strömmen till alla elbilister – idag och i framtiden. Waybler erbjuder en lösning för att ladda hållbart...

24.03.15
3 min