Waybler växer på en skakig marknad

Orolig omvärld och sviktande konjunktur slog hårt mot flera segment i laddbranschen under förra året. Investeringar i elbilsladdning hos BRF:er, byggbolag och fastighetsägare påverkades i det förändrade ränteläget med ökande kostnader. Trots detta går Waybler ur 2023 med flera starka resultat och siktar på ett ännu bättre 2024.

Waybler omsatte 60 MSEK under 2023 jämfört med 46 MSEK under 2022 och 30 MSEK under 2021. Under året levererades över 5000 laddpunkter till partners och kunder i Sverige, Luxemburg och Tyskland. En starkt bidragande faktor är ökningen av antalet aktiva partners i Sverige. En ökning med 120 procent jämfört med 2022.

Under 2023 har bolaget växt alla affärsområden, trots det oroliga läget på marknaden. Ett område som ökat markant är antalet anslutna tredjepartsladdare mot Wayblers mjukvara. En ökning med 120 procent under förra året. Detta är ett starkt bevis på efterfrågan av smarta tjänster runt hårdvaran samt att den hårdvaruleverantör man väljer måste vara OCPP-kompatibla, säger Kurt Högnelid, VD på Waybler.

Utveckling internationellt

Waybler har sedan ett par år varit verksamma i Luxemburg via partner. Marknaden har utvecklats starkt under 2023 med ökning av laddpunkter bland andra hos kunder som Banque de Luxemburg och PwC. Lanseringen av Waybler i Tyskland under hösten 2022 har resulterat i flera partnersamarbeten med nya laddinstallationer runt om i landet.

Vi upplever att marknaden mognar och att fler både i och utanför Sverige förstår att elbilsladdning är mer än laddboxarna. Våra kunder, en BRF, fastighetsägare eller företag, slipper en rad kostnadsökningar med som de skulle få med en konventionell lösning när de väljer oss. Och med automatiserat betalsystem för olika typer av laddning och nyttjare betalar investeringen tillbaka sig från dag ett, säger Kurt Högnelid.

Acceleration under 2024

På Waybler arbetar idag 21 anställda fördelat på huvudkontoret i Solna och kontoren i Göteborg och i Frankfurt. Målet är att fördubbla försäljningen under 2024, framför allt genom att fortsätta knyta till sig starka partners och återförsäljare inom och utanför Sverige. Att växa varumärket brett på svenska marknaden också en viktig del av tillväxtstrategin för året.

Under 2024 planerar Waybler för en kraftig försäljningsökning via partners i samband med läget på marknaden stabiliseras. Vi var det starkast växande varumärket i Sverige i vår kategori 2023 och har som ambition att upprepa detta under 2024 för att nå nya partners och slutkunder. Bred kommunikation på marknaden kommer fortsatt rullas ut under året, säger Mårten Nyberg, Head of Sales.

Under 2024 planeras flera nyheter som breddar Wayblers produktportfölj och erbjudande. De kommersiella flexibilitetsmarknaderna är en av dessa.

Vi kommer att kunna erbjuda en väldigt viktig del i framtidens smarta elnät – flexibilitet. Förutom att kunderna kan tjäna pengar på att tillfälligt sänka elkapaciteten så bidrar vi och dem starkt till ett hållbart elnät. I och med att vi har kontroll och kan styra alla våra laddboxar på marknaden har vi stora möjligheter att bidra vad gäller flexibilitet, säger Mårten Nyberg.