Motorvärmare - Sänker bränslekostnader och minskar miljöpåverkan för fossilbilar

Under vintermånaderna, när kylan biter och morgnarna är frostiga, är en motorvärmare en pålitlig vän för både din bil och ditt välbefinnande. Den uppenbara fördelen med en motorvärmare för den som kör fossilbil är att den ger dig en varm och bekväm kupé när du sätter dig i bilen, men fördelarna sträcker sig långt bortom den ökad komfort. Utforska fördelarna med att använda en motorvärmare på ett sätt som både gynnar din plånbok och miljön. Alla Wayblers laddboxar har motorvärmarfunktion inbyggd som standard - vilket ger fördelar för både el- och fossilbilister.

Minskad bränsleförbrukning - En ekonomisk fördel

En av de mest påtagliga fördelarna med att använda en motorvärmare är minskad bränsleförbrukning. När du startar en kall motor förbrukar den betydligt mer bränsle än när den är varm och vid rätt arbetstemperatur. Att använda en motorvärmare gör att din motor snabbt når sin optimala temperatur, vilket i sin tur leder till betydligt bättre bränsleeffektivitet. Forskning visar att en varmstartad motor kan minska bränsleförbrukningen med upp till en deciliter jämfört med en kallstartad motor.

Minskad miljöpåverkan - En fördel för alla

Minskad bränsleförbrukning betyder också minskade utsläpp. En kall motor släpper ut betydligt mer förorenande ämnen och skadliga avgaser än en varm motor. Katalysatorn, som är ansvarig för att rena avgaserna, måste värmas upp för att fungera optimalt. Genom att använda en motorvärmare kan du minska denna skadliga påverkan och göra en betydande miljöinsats genom att minska antalet kallstarter och snabba upp uppvärmningen av motorn.

När ska motorvärmare användas?

Hur länge du behöver använda din motorvärmare beror på utomhustemperaturen. Om temperaturen sjunker under -15 grader rekommenderas att du slår på motorvärmaren ungefär 1,5 timmar innan du planerar att använda bilen. Vid temperaturer nära noll räcker det oftast med en timmes uppvärmning.

Det kan vara lönsamt att använda motorvärmaren även vid temperaturer så höga som +10 grader. Vid sådana förhållanden räcker vanligtvis 30 minuters uppvärmning innan start, och du kommer ändå att märka en märkbar minskning av bränsleförbrukningen. Det viktiga att komma ihåg  är att en motor som är varm från början inte bara sparar bränsle, utan även minskar utsläppen och är vänligare mot miljön.

Wayblers laddboxar och motorvärmare

Motorvärmarfunktionen är standard i alla Wayblers laddboxar och ger utöver vanlig elbilsladdning ytterligare ett användningsområde för dem som ännu inte har haft möjlighet att gå över till att köra elbil. Att använda motorvärmaren via Waybler är lika smidigt för användaren som förmånligt för anläggningsägaren. Genom Wayblers app kan användaren enkelt schemalägga funktionens start och även ha tillgång till debiteringsinformation och förbrukningshistorik. För anläggningsägaren utgör detta en betydande fördel då de kan debitera förbrukad effekt på individuell basis. Historiskt sett har anläggningsägare tvingats subventionera förbrukningen eftersom äldre motorvärmarsystem inte är uppkopplade eller har möjlighet för individuell mätning.

Sammanfattningsvis är fördelarna med att använda en motorvärmare uppenbara. Det är en enkel åtgärd som inte bara ger dig en behagligare körupplevelse utan också hjälper till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av skadliga ämnen. För att optimera fördelarna bör du använda din motorvärmare i enlighet med utomhustemperaturen och undvika överdriven användning för att inte kompensera för bränslebesparingarna med högre elkostnader. Genom att göra detta kan du inte bara spara pengar utan också göra din del för en renare miljö.

Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2023 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory
EIT Urban Mobility. Co-funded by the European Union