Laddplatser till bostadsrätt i oroliga tider - hur ska du tänka?

Sverige står inför ekonomiska utmaningar och det är viktigt att fatta kloka beslut när det kommer till större investeringar. Men trots lågkonjunktur fortsätter försäljningen av elbilar att stadigt månad efter månad. Detta innebär att bostadsrättsföreningar fortfarande kommer att behöva möta det växande behovet av hemmaladdning för sina medlemmar. Genom att noga förstå och se över hela kostnadsbilden för installationen, och att välja rätt leverantör, kan det finnas stora kostnader att kapa.

 

  1. Ökar fastighetens värde. Att erbjuda tillgång till elbilsladdning på din fastighet har en direkt inverkan på fastighetens värde och kan påverka positivt vid försäljning av lägenheter i föreningen. Investeringen i laddplatser är ju en investering för hela fastigheten.

 

  1. Lastbalansering för kostnadsoptimering. Med en effektiv lastbalansering kan ni ladda fler bilar på lägre effekt -  detta i sin tur minskar behovet av att uppgradera ert elnätsabonnemang samtidigt som det drastiskt minskar era effekttoppar. Effekttoppar medför i många delar av Sverige extra kostnadsposter, så kallade effekttariffer, på föreningens elräkningar. Det kan också göra att ni slipper grävarbete för att dra in nya kablar för högre effekt vilket kan spara mycket pengar.

 

  1. Minimerad administration. Välj en lösning som kräver minimal administration. En automatiserad lösning som hanterar individuell debitering för både förbrukning och ökade parkeringsavgifter kan minska era kostnader avsevärt genom att ni slipper anlita en extern part för detta.

 

  1. Förhöjda parkeringsavgifter. Låt de boende som nyttjar era laddplatser betala en så kallad förhöjd parkeringsavgift månadsvis. Detta är ett enkelt sätt att på sikt betala tillbaka er investering samtidigt som det blir rättvist för samtliga i föreningen, även för dem som ännu inte kör elektriskt. Vi hjälper er gärna att titta på en kalkyl för återbetalning av er investering baserat på era förutsättningar.

 

  1. Få 50% bidrag från Naturvårdsverket. Ett särskilt viktigt incitament till installation av elbilsladdning  är att Naturvårdsverket erbjuder 50% bidrag för kostnader avseende kör av utrustning och installationsarbete. Detta innebär en betydande minskning av installationens totalkostnad. 

 

Elbilsladdning är en investering som är ekonomiskt fördelaktig även i lågkonjunktur. I den takt som nya elbilar rullar ut på landets vägar så kommer det att finnas ett ökat behov av att kunna erbjudas förmånliga laddmöjligheter på hemmaplan även för den som bor i en bostadsrättsförening.

Läs gärna mer om våra erbjudanden och produkter mot bostadsrättsföreningar och samfälligheter här.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ni kan finansiera och göra besparingar på installation av laddplats.

 

Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2023 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory
EIT Urban Mobility. Co-funded by the European Union