Svenska

Waybler för bostadsrätt

Smartare laddstolpar till din bostadsrätt
Att installera laddstationer i en bostadsrättsförening behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Och det ska innebär en hållbar och ekonomisk framtidssatsning som ökar värdet på er fastighet. 

Wayblers helhetslösning för elbilsladdning gör att bostadsrättsföreningar kan erbjuda maximal laddkapacitet utan dyra effekttoppar.
Vår patentsökta, molnstyrda lastbalansering och dubbla uttag i varje laddstation gör att du kan ladda ett stort antal bilar på befintlig elkapacitet. Smart och kostnadseffektivt.

Vi erbjuder även skräddarsydda betallösningar för BRF:er samt löpande support, vilket minimerar administration som förvaltare eller styrelse annars får hantera.
Helhetsleverans, skalbart och kostnadseffektivt
Smart effektstyrning – ladda fler bilar på samma elkapacitet
Enkel administration och enkel app för medlemmarna
Intresserad av smart elbilsladdning till din bostadsrätt?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
”Waybler gjorde det enkelt för styrelsen att fatta beslut. Låg investeringskostnad för infrastrukturen och styrelsen slipper löpande admin. Waybler hjälper oss att debitera den boende med förbrukad el. Att vi även har skalbarheten, att lätt installera nya laddboxar till systemet gör det smidigt framöver.”

Gustaf Norström,
styrelseledamot i Brf City
med 900 lägenheter i Täby

Smart laddning -  utan behov av högre säkringar
Våra laddboxar är enkla att installera och användning styrs via Wayblers användarvänliga app. Laddboxarna är uppkopplade och uppdateras löpande med nya funktioner och säkrar driften. Om ni märker att behovet av laddplatser ökar kan ni enkelt och kostnadseffektivt lägga till fler laddboxar till redan existerande bestånd.

Ladda upp till sex gånger så många fordon som en konventionell laddlösning — på samma mängd el.

Konventionell laddning
3x16A
Waybler laddning
3x16A
Wayblers helhetslösning för elbilsladdning består av:
Pantetsökt dynamisk styrning för elbilsladdning
Mätning av förbrukad ström
Administratörsportal/Kundportal, service & support
Löpande uppdateringar av mjukvara
Skräddarsydda betalningslösningar för bostadsrättsföreningen och samfälligheten
Laddning efter användarens kör- och parkeringsmönster
Betallösningar för era behov
Waybler hjälper hundratals bostadsrättsföreningar att hantera kostnader och intäkter för elbilsladdning. Vi vet att förutsättningar ser olika ut och vi anpassar oss efter era behov. Tack vare att Waybler själva utvecklar samtliga led i laddlösningen är flexibiliteten fullständig för vilka lösningar och som är möjliga.

I Waybler App sker individuell mätning och debitering för respektive användare eller hyresgäst, utifrån det kWh-pris som fastighetsägare eller BRF bestämt. Betalningsmetoderna i appen är valfria för användarna och i appen går det smidigt att se över förbrukning och tidigare betalningar.

Waybler återbetalar anläggningens totala förbrukning månadsvis till fastighetsägare eller BRF via självfaktura.
Så ordnar du laddstolpartill din bostadsrätt — steg för steg
Vägen till smartare laddning är in komplicerad, även om det kan verka så. Det finns dock ett par viktiga moment längs vägen, därför har vi skapet en steg-för-steg guide över hur det går till.
Ta reda på vad de boende vill
Genomför gärna en intresseundersökning om elbilsladdning i er BRF. Energirådgivningen har ett exempeldokument ni lätt kan ladda ner och använda.
Undersök era förutsättningar för laddplatser
Om bostadsrättsföreningen inte äger marken behöver ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstolparna.

Det är även bra att på förhand ta reda på vad ni har för förutsättningar när det kommer till el och elnät. Allt detta kan Waybler hjälpa er med vid ett kostnadsfritt platsbesök.
Kontakta Waybler för ett kostnadsfritt platsbesök

Under ett platsbesök ser vi tillsammans över vilken eller vilka installationsmöjligheter som lämpar sig bäst för er anläggning.

En stor del av investeringen som föreningen gör kommer i installationen som elektriker utför, varpå ett genomtänkt och bra underlag är hållbart för ekonomin, framtiden och fastigheten.

Efter platsbesöket, som brukar ta mellan 30–60 minuter, sätter Waybler ihop ett kostnadsförslag för hårdvara och arbetstid som ni sedan kan ha som underlag i er ansökan om stöd (se punkt 5). Kostnadsförslaget ger också styrelsen, eller de som fattar beslutet, en prisbild att utgå ifrån.

Kontakta oss på sales@waybler.com eller ring 08-22 33 77 för att boka ett kostnadsfritt platsbesök.

Sök Naturvårdsverkets bidrag för laddstationer

Naturvårdsverkets Ladda bilen är ett bra ekonomiskt stöd för installation och utrustning för elbilsladdning som kan sökas av bland andra bostadsrättsföreningar.

Stödet kan sökas både inför installationen och i efterhand (inom sex månader efter färdig installation). Söker ni på förhand är det bra att använda Wayblers kostnadsförslag som ett kostnadsunderlag för att se hur mycket bidrag föreningen kan få. Ladda bilen kan täcka upp till hälften av installationskostnaderna för anläggningen (upp till 15 000 kronor per laddplats).

Vi hjälper er gärna med er ansökan: Här har vi skrivit en guide till hur man söker Ladda bilen.

Ni är även varmt välkomna att kontakta oss vid frågor.

Kontakta oss på sales@waybler.com för att komma igång med ett kostnadsfritt platsbesök!

Informera de boende
Sedan är det dags att berätta för det boende att installationen kommer att ske. Då kan det vara bra att vara redo med FAQ-material för att kunna svara på de frågor de boende kan komma att fråga, såsom hur lång tid det tar och var de kan parkera så länge. Självklart hjälper vi till!

När ni är redo att installera lägger ni en beställning hos oss så fixar vi installationen. Sedan är det bara att ladda ner vår användarvänliga app, skapa ett konto och börja ladda.

Vem betalar?

En vanlig fråga som dyker upp bland de boende när man pratar om att installera laddboxar är vem som ska betala för den extra elanvändningen.

I kundportalen är det tydligt och enkelt att se vilka enheter som laddar och hur mycket de använder, då man laddar sin bil via ett individuellt konto i vår app. På så vis säkerställs att varje användare debiteras utifrån exakt och faktisk förbrukning.

Handpåläggningen för mätning och debitering av enskilda uttag är minimal och användandet och debitering sker på automatik. Kostnader för kWh, eventuella förhöjda p-avgifter ni ämnar göra eller andra särskilda villkor, går alltid att ändra i systemet. Kontakta oss om ni vill veta mer om just betallösningar.

Få offert

Kom igång med energismart laddning i er bostadsrättsförening – begär en offert!

Få offert

Laddkalkylatorn

Wayblers lastbalansering innebär att du kan erbjuda maximalt antal laddplatser utan att behöva förstärka elnätet. Får reda på er möjliga laddkapacitet med vår laddkalkylator.

Räkna på kapacitet

Söka bidrag för bostadsrätt

Om ni vill installera laddboxar i er bostadsrättsförening är Ladda bilen ett utmärkt bidrag att söka. Här förklarar vi hur det funkar.

Söka bidrag
Några av våra kunder

Besök & leverans:
Svetsarvägen 8
171 41 Solna

Postadress:
Waybler AB
Box 4020
171 04 Solna

Copyright © 2022 Waybler. All rights reserved.
IntegritetspolicyRegulatory